Vektertjenester

Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet, og ved alarm rykker våre vektere rett ut til boligen.

Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet og kan tilby de aller fleste tjenester for deg og ditt behov.

Mobiltjeneste:

Vår mobiltjeneste er aktiv 24 timer i døgnet og er alltid på veien. Vi foretar låserunder, innvendig og utvendig sikring for deg privat eller din bedrift. Vi tar også på oss andre henvendelser som du måtte ønske for ditt hjem eller bedrift.

Områdekontroll:

Hensikten med områdekontroll er å bistå personalet på bedriften ved behov. Det vil si at våre vektere kommer på sporadiske besøk gjennom arbeidsdagen og personalet kan tilkalle vekter ved behov. Behovene kan være følgende: Avdekke svinnkilder, begrense adgang til uønskede personer, bistå ved naskeri/tyverier, og ferdigstille anmeldelser. Områdekontroll vekteren arbeider i et begrenset område, for å kunne bistå deg på kort tid.

Alarm og utrykning:

Alarmen blir tilknyttet 24 timers vaktsentral som besørger døgnberedskap fra våre vektere. Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet, og ved alarm rykker våre vektere rett ut til boligen eller bedriften.

Om alarmen blir utløst ringer vaktselskapet alltid kontaktperson først, men ved uavklart alarm rykker utrykningspersonell umiddelbart til boligen eller bedriften og foretar avtalt kontroll av stedet. Ved en utrykning inngår alltid 30 minutters arbeid fra våre vektere for å sikre eiendommen.

For hver utrykning som blir utløst vil du motta rapport fra hendelsen.

Stasjonære oppdrag:

Hensikten med stasjonært vakthold er at du alltid til avtalt tid har en vekter på stedet. Disse oppdragene kan utføres på de fleste steder. Vi kan tilby, resepsjonstjeneste, nattevakter, portvakt, bygg vakthold, Isps kontroll og brannvakter.

Hensikten er at våre vektere ønsker å være din forlengte arm og bistå med dine utfordringer.

Sivile oppdrag:

Ved bruk av sivile kontrollører kan vi bistå deg og din bedrift i mange ulike oppdrag, som kassekontroll, personalkontroll og kundekontroll. Hensikten er å sikre deg og din bedrift at rutiner opprettholdes og forhindre for eksempel svinn.
Vi er også trente observatører og rapporterer alle mulige hendelser.