Privatrettslig parkering

Vi utfører Privatrettslig Parkering, og er medlemmer av Parkeringsklagemenden og Norpark.

Grunneier i samarbeid med Q-Sec fastsetter regler for hvordan grunnen skal benyttes.
Grunneieren står fritt til å fastsette vilkår for ferdsel på området, så lenge man opererer innenfor standardvilkårene for privatrettslig parkeringsregulering. Det er Norpark i samarbeid med forbrukerombudet som setter vilkårene.

Hvordan et område reguleres kan variere, men felles er at det etableres regler og vilkår for hvordan ferdselen på området skal forekomme. For å håndheve reguleringen må områdes skiltes, da parkeringsselskapet på området er pliktet til å opplyse om at området er regulert og hvilke bestemmelser som gjelder.

Vi ønsker å bistå deg, enten du er en stor bedrift, eller liten med dine utfordringer og har til i dag opprettet mange gode løsninger med grunneiere.

For mer informasjon om privatrettslig parkering se www.norpark.no (Forening for private parkeringsselskap i Norge)

Vilkår, bestemmelser og mer informasjon ved parkering kan du finne på: https://parkeringsklagenemnda.no

For henvendelser ta kontakt med park@qsecurity.no

For å klage på ilagt kontrollsanksjon følg denne linken: https://pportal.cowisys.no/qsecurity/Sak