Arrangementsikkerhet

Vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events

Arrangementsikkerhet
Vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events
Vi har stor erfaring med arrangementsikkerhet og tilbyr vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events.

Vi tar ansvaret for alle sikkerhetsoppgaver og som leverandør utfører vi blant annet adgangskontroll, scenevakthold, artistsikkerhet, backstagevakthold, ro og ordenstjenester på området, veikontroll, parkeringskontroll, sikkerhetsledelse m.m.

Vi stiller også vår kompetanse til rådighet for suplering, opplæring og ledelse av arrangørenes egne dugnadsvakter.