Ledsagertjenester

Ledsagertjenester til privat, næringsliv og offentlig sektor

Ledsagertjenester
Vi kan tilby ledsagertjeneste gjennom våre andre firmaer som tilhører Quality Security Group.

Ledsagertjeneste er en sivil livvakttjeneste regulert i medhold av lov om vaktvirksomhet, og som utføres av godkjente vaktselskaper.

Ledsagertjeneste er i praksis tiltak som gjøres for å beskytte personer som har behov for dette, både i hjemmet, på arbeid og under reise.

Prinsippet er å «dekke, evakuere og varsle». Viktige områder for ledsagertjeneste i PVS er, forebyggende sikkerhet, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser, verdivurderinger og trusselvurderinger. I tillegg kommer praktisk personbeskyttelse i nær forståelse med våre klienter, deres familie og arbeidsgiver. Ledsagertjeneste kan virke som en inngripen i den private sfære, det er derfor viktig at vi har en god dialog med våre klienter om dette, og blir enig om hvilken form tjenesten skal ha.

Vi er selvfølgelig alltid diskrete i utførelse av tjenesten.

Vi vil søke å gjennomføre ledsagertjeneste i nært samarbeid med politiet. Vi vil alltid oppfordre og anbefale våre klienter å kontakte politiet om de utsettes for trusler og kriminelle handlinger.

Vi kan tilby ledsagertjeneste med alle momenter, inkludert personbeskyttelse, eller om ønskelig, kun analyser av risiko og trusselbilde, både for privatpersoner og bedrifter.

Vi er også ett at få selskap i landet som kan tilby godkjent ledsageropplæring.

Vi har en rekke samarbeidspartnere som daglig jobber i høyrisiko-områder, med sikkerhet for ambassader, bedrifter og privatpersoner.

Ta gjerne kontakt hvis du har ett behov for bistand eller ønsker en uforpliktende samtale rundt dette.